Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, missä kerrotaan Merasol Oy:n / Kampaamo-Myymälä Clips:n asiakasrekisterin hallinnasta ja sen käytöstä. Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisina.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Merasol Oy (Y-tunnus: 1737020-0)

2. Rekisterin yhteystiedot

Merasol Oy, Iskoskuja 3 A 38, 01600 Vantaa, sähköposti: rekisteri@clips.fi

3. Rekisterin nimi

Kampaamo-Myymälä Clips:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Kassajärjestelmän rekisteriä ylläpitää Crafthouse Oy, nettiajanvarauksen rekisteriä DigitalBooker Finland Oy ja nettikaupan logistiikan rekisteriä Posti Oyj.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerättävät yksilöintitiedot kassajärjestelmän rekisteriin: asiakasnumero, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite (mahdollisesti), osoite (mahdollisesti), muut asiakkaan itsensä antamat tiedot (mahdollisesti) sekä tehdyt ostokset (mahdollisesti). Parturi-kampaamoasiakkaista voidaan lisäksi tallentaa tehdyt palvelut ja käyntiajankohdat. Nettiajanvarauksen osalta kerättävät yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite (mahdollisesti), puhelinnumero (mahdollisesti), sukupuoli (mahdollisesti), syntymävuosi (mahdollisesti), kieli, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, viimeisin sisäänkirjautuminen, viimeisin tietojen muokkausajankohta, tehdyt varaukset, muistiinpanot ja lisätiedot per varaus sekä muut tiedot kuten esimerkiksi hiusten pituus. Nettikaupan pakettien lähetystä varten kerätään: nimi, osoite, sähköpostiosoite, fax- ja puhelinnumero sekä mahdollinen ovikoodi. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa asiakkaalta, ja niitä kertyy myös rekisterinpitäjän toiminnassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain Kampaamo Myymälä Clips -ketjun yritysten käyttöön asiakassuhteen hoitamista varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille poislukien tarvittavat tiedot nettikaupan asiakkaasta, jotka annetaan Klarna Oy:lle maksutapahtuman suorittamista varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein, yhteyksien salauksilla ja yleisellä tietoturvan kannalta tärkeillä teknisillä toteutuksilla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Rekisterinpitäjä, Merasol Oy, Iskoskuja 3 A 38, 01600 Vantaa tai sähköpostilla osoitteeseen rekisteri@clips.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen korjaamista tai poistamista lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella: Rekisterinpitäjä, Merasol Oy, Iskoskuja 3 A 38, 01600 Vantaa tai sähköpostilla osoitteeseen rekisteri@clips.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella: Rekisterinpitäjä, Merasol Oy, Iskoskuja 3 A 38, 01600 Vantaa tai sähköpostilla osoitteeseen rekisteri@clips.fi.